CÁC LOẠI PHE GÀI TRÊN XE NÂNG TAY

Liên hệ Còn hàng

Cung cấp phe gài sử dụng cho xe nâng tay các loại, phe gài bánh xe, phe gài trục, phe gài trụ bơm... số lượng nhiều.

Hàng có sẵn, giao hàng toàn quốc.

Các chi tiết trên xe nâng tay được liên kết - định vị lại với nhau bởi các chốt ống và phe gài, mỗi phe gài sẽ có kích thước và chức năng khác nhau.

Các loại phe gài được sử dụng trên xe nâng tay

1. Phe gài trục bánh xe- móng ngựa

Phe gài bánh xe, móng ngựa- Phụ tùng xe nâng Hoàng Minh

2. Phe gài trục tay truyền

Phe gài cốt 20- Phụ tùng xe nâng tay Hoàng Minh

3. Phe gài bệ đỡ trụ bơm ben

Phe gài 55- Phụ tùng xe nâng Hoàng Minh

4. Phe gài trong trục vai đòn bẩy

Phe gài trục trong- Phụ tùng xe nâng tay Hoàng Minh

5. Phe gài 3 chấu- gài ty bơm

Phe gài ty bơm- phụ tùng xe nâng tay Hoàng Minh

6. Chốt ống 5x35mm

Chốt ống 5x35- Phụ tùng xe nâng Hoàng Minh

 

Tags: