Cầu chì bảo vệ mạch điện xe nâng Fuse 80A 100A 150A 200A 300A

Liên hệ Còn hàng

Cầu chì bảo vệ xe nâng Fuse 80A 100A 150A 200A 300A.

Nhiệm vụ của cầu chì là bảo vệ mạch điện, chống quá dòng bằng cách tự tan chảy, hạn chế cháy, chập nổ thiết bị.

Cầu chì - Fuse 80A 100A 150A 200A 300A  dành cho xe nâng điện

Cầu chì xe nâng điện 80A 100A 150A 200A 300A

 

 

Cầu chì dành cho xe nâng 150A

Cầu chì xe nâng Fuse 80A

Cầu chì xe nâng Fuse 100A

 

Vui lòng liên hệ: 0966 491 493 hoặc 0902 700 290

Công ty TNHH Công Nghiệp Hoàng Minh

Email: phutungxenangtay@gmail.com

Tags: